Tomasz Dauerman

Tomasz Dauerman

Radca Prawny

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa sportowego, specjalizuje się w doradztwie prawnym, managemencie sportowym oraz lobbingu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, właściciel Kancelarii, specjalista z zakresu prawa sportowego, członek Business Centre Club, lobbysta, Prezes Zarządu Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.

Mecenas Tomasz Dauerman  jest znawcą sportu i czołowym ekspertem w dziedzinie prawa sportowego. Świadczy kompleksową pomoc prawną związkom sportowym, klubom sportowym, sportowcom, trenerom, działaczom. Przygotowuje i opiniuje kontrakty zawodnicze, trenerskie, sponsorskie, menedżerskie, opiniuje wewnętrze akty prawne regulujące działalność związków i klubów sportowych, dokonuje przekształceń klubów sportowych, reprezentuje kluby sportowe i sportowców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi zarówno w kraju jak i za granicą, reprezentuje interesy zawodników i klubów sportowych w stosunkach z polskimi związkami sportowymi, organami nadzoru, organami administracyjnymi i innymi podmiotami związanymi ze światem sportu, w których sportowcy lub kluby sportowe są zrzeszone. Jest oficjalnym lobbystą na rzecz środowisk sportowych, czynnie uczestnicząc w pracach legislacyjnych w polskim parlamencie.

Radca prawny Tomasz Dauerman jest autorem kilkuset opinii prawnych z zakresu prawa sportowego, wykładowcą w przedmiocie prawa sportowego, menedżerem kilkudziesięciu znanych sportowców, autorem ponad 250 publikacji. Prowadzi blog poświęcony aktualnym wydarzeniom w sporcie i zagadnieniom związanym z prawem sportowym www.prawosportowe.pl

Kontakt z nami