Rozgrywki Piłki Plażowej w Polsce

07.05.2024, 05:00

Polski Związek Piłki Nożnej jako polski związek sportowy działający na podstawie ustawy o Sporcie ma wyłączne prawo do organizacji współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłki nożnej. Zgodnie z art. 4 § 1 Statutu PZPN, Polski Związek Piłki Nożnej jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej w kraju i za granicą (mężczyzn i kobiet) w piłce jedenastoosobowej, halowej (futsal) i plażowej, we wszystkich odmianach (rodzajach) aprobowanych przez FIFA i UEFA, z zastrzeżeniem uprawnień Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zatem jest także organizatorem rozgrywek Piłki Plażowej (zwanej także beach soccer).

Sezon w piłce plażowej nie jest dzielony jak w piłce nożnej jedenstoosobowej czy futsalu, tylko rozgrywany jest w cyklu jednorocznym. Zatem nie mamy sezonu 2023/2024 lub 2024/2025, a sezon 2024 lub 2025. Kilka tygodni temu został uchwalony regulamin rozgrywek piłki nożnej plażowej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Uchwały nr III/47 z dnia 28  marca 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w  sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłki Plażowej na sezon 2024  i następne (dalej: Uchwała) – w ramach rozgrywek piłki nożnej plażowej e sezonie 2024 i następnych odbędą się następujące turnieje:

a) Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn,

b) 1 ligi Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn,

c) Pucharu Polski w Piłce Nożnej Plażowej Mężczyzn,

d) Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Plażowej Mężczyzn,

e) Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-21 w Piłce Nożnej Plażowej Mężczyzn,

f) Młodzieżowego Pucharu Polski w Piłce Nożnej Plażowej Mężczyzn,

g) Mistrzostw Polski Kobiet w Piłce Nożnej Plażowej,

h) Pucharu Polski Kobiet w Piłce Nożnej Plażowej,

i) Pucharu Ligi Kobiet w Piłce Nożnej Plażowej.

Organizatorem rozgrywek piłki nożnej plażowej w Polsce są Polski Związek Piłki Nożnej i powołana przez Zarząd PZPN Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o obowiązujące przepisy gry w piłkę plażową (art. 2 ust 2 Uchwały).

Dla przykładu, w rozgrywkach Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn  uczestniczy 10 klubów, które zakwalifikowały się do rozgrywek na podstawie wyników sezonu poprzedniego. Rozgrywki są prowadzone systemem „każdy z każdym”. Natomiast do Turnieju o Mistrzostwo Polski w Piłce Nożnej Plażowej Mężczyzn awansują drużyny z miejsc 1-8 w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn.

W Mistrzostwach Polski Mężczyzn w Piłce Nożnej Plażowej uczestniczą zespoły z miejsc 1-8 tabeli końcowej rozgrywek Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn. Rozgrywki finałowe zostaną rozegrane w dwóch grupach: w pierwszej znajdą się drużyny z miejsc 1., 4., 5., 8., w drugiej drużyny z miejsc 2., 3., 6., 7. Drużyny, które po turniejach eliminacyjnych zajęły miejsca 1-2 rozpoczną rozgrywki finałowe z 2 pkt. Drużyny, które po turniejach eliminacyjnych zajęły miejsca 3-4 rozpoczną rozgrywki finałowe z 1 pkt.

Formułę 1 Ligi Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn na dany sezon ustala Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Awans do rozgrywek Ekstraklasy Piłki Plażowej Mężczyzn w następnym sezonie uzyskają drużyny, które zajmą miejsca 1-2 w tabeli końcowej, z zastrzeżeniem, iż nie będą to inne drużyny zespołów występujących w Ekstraklasie Piłki Plażowej Mężczyzn w danym sezonie.

Podobnie, ad hoc ustalana jest formuła Pucharu Polski w Piłce Nożnej Plażowej Mężczyzn. Zależy ona od liczby zgłoszonych drużyn.

Młodzieżowy Puchar Polski U-21 Mężczyzn w Piłce Nożnej Plażowej to rozgrywki, w których udział jest dla niektórych klubów obowiązkowy, bowiem w turnieju obowiązkowo uczestniczą drużyny młodzieżowe klubów Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn, pod rygorem automatycznego relegowania w następnym sezonie do 1 Ligi Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn. W takiej sytuacji, w następnym sezonie, miejsce klubu relegowanego z Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn, zajmie najwyżej sklasyfikowany spadkowicz w bieżącym sezonie. Formułę na dany sezon ustala Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-21 Mężczyzn w Piłce Nożnej Plażowej uczestniczy dla odmiany 8 najlepszych drużyn Młodzieżowego Pucharu Polski U-21 Mężczyzn w Piłce Nożnej Plażowej.

Kolejne rozgrywki to Puchar Polski Kobiet w Piłce Nożnej Plażowej. Tutaj, formułę na dany sezon ustala Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. W turnieju uczestniczy minimum 8 zespołów - uczestników Pucharu Polski Kobiet w Piłce Nożnej Plażowej w danym sezonie.

Z kolei w Mistrzostwach Polski Kobiet w Piłce Nożnej Plażowej uczestniczy 8 najlepszych drużyn Pucharu Polski Kobiet w Piłce Nożnej Plażowej.

Na każdy turniej, Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN wyznacza Komisję Techniczną Turnieju, która sprawuje bezpośredni nadzór nad danymi rozgrywkami. Rozgrywki w piłce plażowej prowadzone są w terminach, miejscach i na zasadach ustalonych oraz zatwierdzonych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Harmonogramy rozgrywek poszczególnych turniejów zostaną ustalone przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Uchwały, kluby uczestniczące w rozgrywkach Piłki Plażowej zobowiązane są do wyznaczenia jednego przedstawiciela do kontaktu z organizatorem rozgrywek, czyli Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN oraz Komisją ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN oraz przekazania oficjalnego adresu mailowego, na który będzie przesyłana wszelka korespondencja dotycząca prowadzonych rozgrywek. Natomiast, zgodnie z art. 5 ust. 1 Uchwały, w rozgrywkach Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn i Mistrzostw Polski Mężczyzn w Piłce Nożnej Plażowej, biorą udział drużyny, które uzyskały prawo gry w Ekstraklasie na podstawie wyników sportowych poprzedniego sezonu, dopełniły obowiązków zgłoszeniowych oraz uiściły opłatę wpisową. Drużyny Ekstraklasy Piłki Plażowej Mężczyzn muszą spełniać wymóg rejestracji stowarzyszeń lub klubów sportowych oraz być zarejestrowane we właściwym terytorialnie Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej. W pozostałych rozgrywkach biorą udział kluby, które złożą wypełnioną ankietę zgłoszeniową (dostępną na stronie www.pzpn.pl) wraz z listą zawodników (maksymalnie 24) i osób funkcyjnych oraz dowód uregulowania opłaty wpisowej w nieprzekraczalnym terminie podanym przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.

Termin nadsyłania zgłoszeń drużyn na sezon 2024 dla zespołów Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn upłynął już 7 kwietnia 2024 r., ale dla pozostałych zespołów jest to dzień  31 maja 2024 r.. Terminy zgłoszeń w kolejnych sezonach określi Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Listy zawodników zgłaszanych do sezonu powinny być złożone najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Natomiast, trener prowadzący drużynę jest zobowiązany posiadać licencję trenerską co najmniej UEFA C. Wszelkie kwestie z zakresu licencji, regulowane są Uchwałą nr I/9 z dnia 30 stycznia 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej.

Mam nadzieję, że tym wpisem na blogu prawosportowe.pl choć w małej części przybliżyłem Państwu rozgrywki piłki nożnej plażowej, a może kogoś zainspirowałem do stworzenia drużyny i zgłoszenia jej do rozgrywek. Więcej szczegółów i warunki uczestnictwa znajdą Państwo w Uchwale nr III/47 z dnia 28  marca 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w  sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłki Plażowej na sezon 2024  i następne.

28.05.2024, 06:00

Zakres przedmiotowy i podmiotowy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

Czytaj
24.05.2024, 06:00

Młodzieżowiec w zespole Ekstraklasy

Czytaj

Masz pytania?

Zadzwoń +48 71 794 77 83

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 9, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.